Katalog.lt naudojimosi taisyklės

1. Kiekvienas naudodamas katalog.lt svetainėje esančią informaciją privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.

2. Katalog.lt neprisiima atsakomybės už svetainėje esančią informaciją ir jos panaudojimo pasekmes. Kiekvienas informaciją naudoja savo atsakomybe.

3. Įmonių informaciją atnaujinti gali tik tų įmonių įgalioti amenys. Informacija talpinama tik apie registrų centre registruotas įmones.

4. Vartotojai, kurie atnaujina, įveda įmonių duomenis atsako už skelbiamos informacijos tikslumą.

5. Katalog.lt administracija turi teisę pašalinti bet kurią įmonę iš katalogo duomenų bazės be atskiro perspėjimo.

6. Registruotas lankytojas sutinka, kad jo katalog.lt prieiga būtų prijungta prie ePasas.lt

7. Registruotas lankytojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais – lankytojų poreikių analizės ir nustatymo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais, paslaugų kokybės gerinimo tikslais, svetainės naudingumo kėlimo tikslais ir kitais teisėtais tikslais.

8. Šios taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo metu be jokio perspėjimo.

9. Katalog.lt turi teisę fiksuoti informacijos davėjų IP adresus.

10. Draudžiama skelbti skelbimus, kuriuose yra tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas skelbimą vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

11. Skelbimas  savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu, negali pažeisti autorių teisių.

12. Draudžiama talpinti skelbimus kurie kartojasi ar kuriuose naudojami beprasmiai simboliai.

13. Skelbimai turiniu turi atitikti temą, į kurią yra talpinami.

14. Skelbimai, kurie neatitinka šių taisyklių gali būti trinami be atskiro perspėjimo, o vartotojo IP blokuojamas.

15. Katalog.lt neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai.

16. Gavę pagrįstus nusiskundimus dėl skelbimų turinio, pasiliekame teisę suinteresuotoms valstybės institucijoms atskleisti skelbimo autoriaus IP adresą.

17. Katalog.lt turi teisę blokuoti priėjimą prie šios svetainės vartotojams, nusižengusiems šioms taisyklėms.

18. Šios taisyklės yra skelbiamos nuo tinklapio sukūrimo dienos ir paskutinį kartą keistos 2009.11.18.

 

 

Prisijungti su epasas.lt